Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског радиолога (VI степен) за потребе Службе за радиолошку дијагностику и 1 (једну) гинеколошко - акушерску сестру / техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једну) гинеколошко - акушерску сестру / техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске сестре/техничаре и фармацеутског техничара.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) помоћна радника и 1 (једну) сервирку.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 1 (једну) струковну медицинску сестру / техничара за потребе Клинике за општу хирургију, 1 (једну) струковну медицинску сестру / техничара за потребе Центра за неурохирургију, 1 (jeдну) струковну медицинску сестру - бабицу за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) струковног физиотерапеута (VI степен).

ОГЛАС за се пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) лабораторијска техничара (IV степен).

Нова метода у колоректалној хирургији

Ел. пошта Штампа

Лекари Одељења колоректалне хирургије Клинике за општу хирургију УКЦ Крагујевац, на челу са др Далибором Радојковићем, уводе нову - ELAPE процедуру у оперативно лечење пацијената са узнапредованим карциномом завршног дела дебелог црева.

"ELAPE процедура је релативно нова, радикалнија метода у колоректалној хирургији и подразумева другачији приступ у оперативном лечењу карцинома ректума, од досадашњег. За извођење ове операције карцинома завршног дела дебелог црева нису потребни посебни услови у операционој сали, већ едукован тим лекара и коришћење стандардне опреме уз нови хируршки приступ. Применом ELAPE методе, обезбеђује се мањи степен рецидива болести и бржи опоравак пацијента.", истакао је др Далибор Радојковић.

Захваљујући спремности хирурга УКЦ Крагујевац за усавршавањем и применом савремених знања у области колоректалне хирургије, нова метода постаје стандардни део оперативног лечења карцинома завршног дела дебелог црева.

Прву операцију применом ELAPE процедуре код пацијента у УКЦ Крагујевац, тим лекара Одељења колоректалне хирургије Клинике за општу хирургију, обавили су са хирургом проф. др Зораном Радовановићем, директором Института за онкологију Војводине и едукатором у области хирургије карцинома ректума.

Опширније...

Страна 1 од 154