Untitled Document
Циљеви
Ел. пошта Штампа

Стратешки циљеви Универзитетског клиничког центра Крагујевац за период 2022-2026:


1. Проширити:

 • Повећати проценат наплате пружених услуга од РФЗО-а,
 • Повећати број услуга кроз дневне болнице,
 • Повећати број ванстрандардних услуга које се могу директно наплатити од пацијената,
 • Повећати број терцијарних услуга,
 • Даље развијати систем континуиране едукације,
 • Организовати научно - истраживачку делатност на нивоу институције,
 • Припремити се за следећи циклус акредитације.

2. Побољшати:

 • Тренирати руководиоце средњег нивоа у менаџменту,
 • Инвестирати у едукацију здравственог особља за терцијарне услуге,
 • Додатно едуковати и тренирати техничко особље,
 • Унапредити систем награђивања према раду,
 • Наставити улагање у поправку инфраструктуре,
 • Развијати аналитику информационог система,
 • Израдити процедуре и протоколе за све услуге,
 • Побољшати управљање људским ресурсима.

3. Искористити:

 • Развити нове терцијарне услуге за старе,
 • Даље побољшати квалитет здравствених услуга, како би се повећала конкурентност,
 • Унапређење сарадње са другим здравственим установама.

4. Смањити:

 • Развити систем мотивације руководилаца и особља,
 • Смањити пропусте у систему одржавања опреме и инфраструктуре,
 • Смањити грешке у маркетиншком наступу УКЦ-а на тржишту здравствених услуга.