Untitled Document
Мисија
Ел. пошта Штампа

МИСИЈА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

Универзитетски клинички центар Крагујевац је високоспецијализована здравствена институција терцијарног нивоа, посвећена квалитетном пружању услуга и задовољењу потребе за здравственом заштитом људи, у складу са захтевима савременог друштва и позитивним цивилизацијским достигнућима.

Универзитетски клинички центар Крагујевац интегрише медицинску едукацију и научна истраживања у циљу побољшања квалитета рада. Мобилише све своје ресурсе, оспособљава стручне и професионалне кадрове, за највиши ниво ефикасности, безбедности и успешности у раду, са циљем постизања перманентно вишег задовољства корисника и давалаца услуга.

Универзитетски клинички центар Крагујевац афирмише практичну примену најсавременијих научних, технолошких и биомедицинских достигнућа. Развојем и сталним унапређењем делатности, смањује ризике настанка нежељених последица и доприноси побољшању свеопштег здравља појединца и заједнице у целини.

Наша мисија је промоција здравља, стручности и хуманог односа према човеку, уз поштовање савремених достигнућа медицинске доктрине и етичких принципа и кодекса.

Мисија Универзитетског клиничког центра Крагујевац, разматрана је на седници Управног одбора 1. октобра 2021. године.