Насловна Организациja Клинике Клиника за неурологију
Untitled Document
Клиника за неурологију
Ел. пошта Штампа
.

 

 

 

 

 

 

 

Управа

Руководилац: доц. др Татјана Бошковић Матић
Одговорни техничар: вмс Наташа Јевтовић

Организационе јединице

 • Пријемно - дијагностичко - поликлиничко одељење
  - Oдсек дневне болнице
  - Oдсек за дијагностику
 • Цереброваскуларно одељење
  - Одсек за ургентну медицину
 • Одељене неурофизиологије
  - Одсек за епилепсије
  - Одсек за неуромишићне болести
 • Одељење за демијелинизирајуће болести
  - Одсек за имунолошке болести
  - Одсек за имунолошке болести са неуромишићном лабораторијом
 • Одељење за неуродегенеративне болести
  - Одсек за екстрапирамидалне болести
  - Одсек за неуропсихологију и деменцију

Настанак

Неурологија, као самостално одељење, одвојено је од психијатрије 1992. године, а две године касније, смештена је у зграду старе неуропсихијатријске службе. У то време, Центар за неурологију имао је две мање организационе јединице: одељење за ЦВО и одељење неурологије. Први директор Центра за неурологију, био је проф. др Михајло Пантовић. 2005. године, тадашњи Центар прераста у Клинику за неурологију. У том периоду, долази до реорганизације Клинике, која данас има пет одељења и девет одсека. Од 2009. године, директор Клинике за неурологију Клиничког центра Крагујевац је др Мирослав Стојановић - специјалиста неуролог.

Развој

Развој Клинике за неурологију је неопходан, како увођењем нових процедура у дијагностику и лечење неуролошких болесника и пријемом нових лекара на специјализацију, тако и просторним проширењем, кроз изградњу новог објекта (у оквиру реконструкције Клиничког центра Крагујевац), чиме ће се обезбедити квалитетнији услови за лечење пацијента и рад медицинских тимова. Лекари Клинике за неурологију, идући у корак са савременим терапијским процедурама, у сарадњи са колегама интервентним радиолозима, усвојили су нову методу лечења акутног исхемијског можданог удара, применом интраартеријске тромболизе, што у великој мери олакшава рехабилитацију таквих пацијената.

Делатност - репрезентативне дијагностичке процедуре и услуге

 • Изоелектрично фокусирање ЦСФ-а (уз Неуролошку клинику у КЦ Србије у Београду, једини спроводимо ову методу у дијагностици интратекалне синтезе ИГ).
 • ЕМНГ и ЕП - Клиника за неурологију КЦ Крагујевац јединствена је у региону по примени ове две методе.
 • Дуплеx УЗ Сцан К и ВБ слива и ТЦД (колор доплер крвних судова).
 • Магнетна резонанца.
 • У сарадњи са интервентним неурорадиолозима обављају се дијагностичке и терапијске процедуре у складу са терапијским протоколима за лечење анеуризми и А - В малформација, као и терапија акутне исхемијске болести мозга.

Планови

У следећем петогодишњем периоду, планирано је унапређење кадровског потенцијала Клинике за неурологију, пријемом нових лекара за специјализацију, као и стручним усавршавањем већ запослених медицинских екипа за рад у кабинетима:

 • Кабинет за ЕЕГ - два лекара и два медицинска техничара,
 • Кабинет за ЕМНГ - један лекар и два медицинска техничара,
 • Кабинет за УЗ дијагностику - два лекара и два медицинска техничара.

Очекује се, да се новом систематизацијом обезбеди додатних 18 кревета Интензивне неге у одговарајућим одељењима и одсецима Клинике за неурологију. У наредном периоду, наставиће се са спровођењем континуиране медицинске едукације и присуство конгресима из свих области неурологије, како би се што ефикасније применила најновија сазнања у дијагностици и терапији наших болесника.

Други релевантни подаци

На Клиници за неурологију КЦ Крагујевац, запослено је 19 лекара, од којих су три доктора наука у наставном тиму Медицинског факултета у Крагујевцу и 48 медицинских сестара - техничара.

Клиника располаже са укупно 72 болесничке постеље, по одељењима:

 • Цереброваскуларно одељење - интензивна нега ...... 18 постеља,
 • Поликлиничко дијагностичко одељење - дневна болница ...... 6 постеља,
 • Одељење за демијелинизирајуће болести ...... 16 постеља,
 • Одељење неуродегенеративних болести ...... 16 постеља,
 • Одељење неурофизиологије ...... 16 постеља.

Осим апарата за електромионеурографију и ЕП, апарата за ултразвучну дијагостику (Дуплеx УС Сцан К и ВБ слива) и апарата за електроенцефалографију и видео ЕЕГ, издвајамо и неуроимунолошку лабораторију на Клиници за неурологију КЦ Крагујевац.

Број извршених услуга на прошлогодишњем нивоу, статистички илуструје обим рада медицинског тима Клинике за неурологију:

 • Специјалистички прегледи на Клиници и у Ургентном центру ...... 22.816,
 • Консултације ...... 2.984,
 • ЕЕГ снимање ...... 2.294,
 • ЕМНГ снимање ...... 979,
 • Дуплеx УЗ Сцан К и ВБ слива и ТЦД ...... 2.288,
 • Цитолошки преглед ликвора ...... 196.

Контакт за заказивање прегледа

Телефон: 034 / 50 - 51 - 92