Насловна Правни акти
Untitled Document
Правни акти

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача ("Сл.гл.РС" бр. 128/14) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених ("Сл.гл.РС" бр. 49/2015), директор Клиничког центра Крагујевац дана 23.11.2015. године доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА