Насловна Услуге
Untitled Document
Услуге

Универзитетски клинички центар Крагујевац, обавља високо специјализовану, специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатност из више области медицине, односно области здравствене заштите.

На годишњем нивоу, у УКЦ Крагујевац обави се више од 4.100.000 здравствених услуга и више од 500.000 специјалистичких прегледа. Хоспитализује се више од 42.000 болесника на стационару и око 34.000 пацијената кроз дневну болницу.

У својих 17 клиника, 12 центара и 14 стручних медицинских и немедицинских служби, са 1.118 постеља и око 2.800 запослених, УКЦ Крагујевац обезбеђује здравствену заштиту за становништв о са ширег подручја централне Србије (шумадијски, поморавски, моравички, рашки, расински и златиборски округ), на којем живи око 1,8 милиона становника.

У обављању здравствене делатности Универзитетски клинички центар пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге на секундарном и терцијарном нивоу из следећих области здравствене заштите, односно специјалности и одговарајућих ужих специјалности:

 1. интерне медицине,
 2. ендокринологије,
 3. реуматологије и алерголоије,
 4. хематологије,
 5. кардиологије,
 6. гастроентерохепатологије,
 7. пулмологије и пнеумофтизиологије,
 8. опште хирургије,
 9. абдоминалне хирургије,
 10. неурохирургије,
 11. грудне хи рургије,
 12. васкуларне хирургије,
 13. пластичне естетске и реконструктивне хирургије,
 14. максилофацијалне хирургије,
 15. ортопедске хирургије и трауматологије,
 16. дечје хирургије,
 17. анестeзиологије, реаниматологије и интензивне терапије,
 18. инфектологије,
 19. дерматовенерологије,
 20. неурологије,
 21. психијатрије,
 22. дечје неурологије,
 23. дечје и адолесцентне психијатрије,
 24. педијатрије,
 25. урологије,
 26. нефрологије,
 27. гинекологије и акушерства,
 28. биомедицинске потпомогнуте оплодње,
 29. оториноларингологије,
 30. офталмологије,
 31. физикалне медицине и рехабилитације,
 32. радијационе онкологије,
 33. интернистичке онкологије,
 34. судске медицине,
 35. клиничке фармакологије,
 36. клиничке токсикологије,
 37. имунологије,
 38. медицинске микробиологије,
 39. вирусологије,
 40. епидемиологије,
 41. социјалне медицине,
 42. ургентне медицине,
 43. клиничке биохемије,
 44. нуклеарне медицине,
 45. патологије,
 46. радиологије,
 47. трансфузијске медицине,
 48. медицинске статистике и информатике.

Комплетан списак услуга са ценама које покрива Републички завод за здравствено осигурање, можете погледати овде.

Универзитетски клинички центар Крагујевац пружа и друге услуге које не покрива Републички завод за здравствено осигурање.

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2021. годину, можете погледати на линку испод:

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/obim-sadrzaj/Pravilnik%20o%20obimu%20i%20sadrzaju%202021%203%2002%202021%20%20za%20objavljivanje.pdf