Untitled Document

Извоз пацијената хоспитализованих у Универзитетском клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Од понедељка, 28.марта 2022. године, извоз пацијената који су били на хоспиталном лечењу у Универзитетском клиничком центру Крагујевац, вршиће се испред улаза у Хируршки блок, на кружном току, поред објекта Центра за онкологију. Информација је релевантна за све здравствене установе у региону, које упућују своје пацијенте на специјалистичко лечење у Универзитетски клинички центар Крагујевац.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског техничара за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског техничара за потребе Центра за неурохирургију.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за потребе Центра за неурохирургију и Клинике за хематологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за потребе Клинике за пулмологију.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за потребе Клинике за неурологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 4 (четири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Клинике за неурологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом за 2 (два) лабораторијска техничара у дијагностици за потребе Службе за лабораторијску дијагностику и 4 (четири) медицинска техничара општег смера.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) администратора подршке корисницима информационих система и технологија за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) финансијско - рачуноводственог аналитичара за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства, са пуним радним временом за 1 (једног) лабораторијског техничара у дијагностици, за потребе Службе за лабораторијску дијагностику.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом за 1 (једног) магистра фармације за потребе Службе за фармацеутску здравствену делатност.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом за: 1 (једног) техничара одржавања одеће за потребе Службе за техничке послове, 3 (три) сервирке за потребе Службе за техничке послове, 2 (два) помоћна радника на нези болесника на осталим болничким одељењима за потребе Клинике за пулмологију и Клинике за педијатрију и 1 (једног) кувара за потребе Службе за техничке послове.

Страна 4 од 154