Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у периоду од 18 (осамнаест) месеци, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једну) педијатријску сестру - техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у периоду од 18 (осамнаест) месеци, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за потребе Ургентног центра.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) правног заступника за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) гинеколошко - акушерског техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

Обавештење о обустави огласа

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ОГЛАСА

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) правног заступника.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за медицинске техничаре.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једну) педијатријску сестру - техничара.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) помоћног радника.

Страна 5 од 154