Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца ради попуне радног места лекара специјалисте клиничке фармакологије.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места лабораторијског техничара.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине за потребе Клинике за неурологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) лекара специјалисту клиничке фармакологије за потребе Службе за клиничку фармакологију.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радних места помоћних радника.

Обавештење о обустави огласа

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ОГЛАСА број 01-250/3 од 07.02.2022. године.

Страна 6 од 154