Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време ради попуне радног места радника на обезбеђењу.

Одлукe о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци ради попуне радног места помоћног радника.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 (осамнаест) месеци ради попуне радног места сервирке.

Одлукe о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места медицинских техничара општег смера за потребе Службе за анестезију са реаниматологијом.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци ради попуне радног места доктора медицине за потребе клинике за инфективне болести.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом ради попуне радних места лекара специјалиста анестезиологије са реаниматологијом и интезивном терапијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Страна 10 од 154